بسته
جستجو

کپسول بروزایم پلاس تچرا فارمد 30 عددی

تولید کننده: TACHRA PHARMED
بارکد: 6269535500162
270,000 تومان


قیمت و موجودی محصولات بروز می‌باشد
+ -
 • ضد التهاب
 • آنتی اکسیدان
 • کاهش ورم، التهاب و خشکی مفاصل
 • کمک به تخفیف درد پس از آسیب های ورزشی و فیزیکی
 • حاوی آنزیم پروتئیولیتیک بروملین آناناس و آنتی اکسیدان کوئرستین

بروﻣﻠﯿﻦ ، ﺗﺮﮐﯿﺒـــﯽ از آﻧزیــﻢ ﻫـــﺎی ﭘروﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳـــﺖ ﮐﻪ از ﮔﯿـــﺎه آﻧﺎﻧﺎس (Ananas comosus) اﺳـــﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺛﺮات ﭘروﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﻣﻌﺪه و روده ﺑﺎریک ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘروﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻮﺳﻨﺘز ﭘروﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘروﺗﺌﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘروﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺿربه ﯾﺎ اﺳـــﺘﺮس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﺗﻮﺳـــﻂ ﺑروﻣﻠﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑروﻣﻠﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر COX II و ﺑﺮادی ﮐﯿﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃریق ﻧﯿز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﺎده دارای اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿری ازاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ، ﭘﯿﺸﮕﯿری از ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻮﺗﺎﺗﯿﻮن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺠﺎری ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺎﻫﺶ تشکیل رادﯾﮑﻠ ﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻧ ﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آسـﯿﺐ ﻫﺎی اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋروق ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾری، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋروق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش خون نیز کمک کند.

نحوه مصرف: روزانه 1 تا 2 کپسول با یک لیوان آب همراه غذا مصرف شود.

مشخصات محصول
تعداد در بسته 30 عدد
نوع محفظه قوطی پلاستیکی
کارایی ضد التهاب - آنتی اکسیدان
کشور سازنده ایران
مناسب برای بزرگسالان
هشدار و منع مصرف مطالعات کافی در استفاده از این داروی گیاهی در دوران بارداری و شیردهی موجود نمی باشد.
در صورت وجود هرگونه ضایعه یا زخم‌ گوارشی، قبل از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت کنید.
در بیماران مبتلا به هموفیلی، نارسایی کبد و کلیه، آسم، بیماران دارای ضربان قلب نامنظم و تاکی کاردی با نظر پزشک مصرف شود.
عوارض ناخواسته جدی ناشی از مصرف خوراکی بروملین و کوئرستین گزارش نشده است. افرادی که به آناناس حساسیت دارند با احتیاط مصرف کنند.
در صورت بروز واکنش های آلرژیک و حساسیتی، تهوع، استفراغ و اسهال مصرف این فرآورده قطع گردد.
تداخلات دارویی در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد، ضد التهاب یا آنتی بیوتیک ها قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
با داروهای رقیق کننده خون، ضد انعقادها و ترمبولیتیک‌ ها مصرف نشود.
در صورت مصرف هر گونه دارو بویژه سیکلوسپورین، داروهای فشار خون با داشتن هرگونه شرایط پزشکی خاص به ویژه اختلال عملکرد کلیه قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
از لحاظ تئوری مصرف همزمان کوئرستین و داروهای دیابت ممکن است ریسک کاهش قند خون را افزایش دهند.
بروملین لخته شدن خون را کند می کند، بنابراین اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنید از مصرف آن اجتناب نمایید.
بروملین جذب آنتی بیوتیک هایی مانند تتراسایکلین و داکسی سایکلین، آموکسی سیلین و پنی سیلین را بالا می برد.
بروملین ممکن است اثر داروهای آرام بخش را قوی تر کند، از جمله:
داروهای ضد صرع، مانند فنی توئین (دیلانتین) و اسید والپروئیک باربيتورات ها
بنزودیازپین ها، مانند آلپرازولام و دیازپام
داروهایی برای درمان بی خوابی مانند زولپیدم زالیلون
داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین
بررسی و نظر خود را بنویسید بستن فرم بازبینی
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
توضیحات
 • ضد التهاب
 • آنتی اکسیدان
 • کاهش ورم، التهاب و خشکی مفاصل
 • کمک به تخفیف درد پس از آسیب های ورزشی و فیزیکی
 • حاوی آنزیم پروتئیولیتیک بروملین آناناس و آنتی اکسیدان کوئرستین

بروﻣﻠﯿﻦ ، ﺗﺮﮐﯿﺒـــﯽ از آﻧزیــﻢ ﻫـــﺎی ﭘروﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳـــﺖ ﮐﻪ از ﮔﯿـــﺎه آﻧﺎﻧﺎس (Ananas comosus) اﺳـــﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺛﺮات ﭘروﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﻣﻌﺪه و روده ﺑﺎریک ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘروﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻮﺳﻨﺘز ﭘروﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘروﺗﺌﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘروﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺿربه ﯾﺎ اﺳـــﺘﺮس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﺗﻮﺳـــﻂ ﺑروﻣﻠﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑروﻣﻠﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر COX II و ﺑﺮادی ﮐﯿﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃریق ﻧﯿز ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﺎده دارای اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿری ازاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ، ﭘﯿﺸﮕﯿری از ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻮﺗﺎﺗﯿﻮن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺠﺎری ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺎﻫﺶ تشکیل رادﯾﮑﻠ ﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻧ ﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آسـﯿﺐ ﻫﺎی اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋروق ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾری، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋروق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش خون نیز کمک کند.

نحوه مصرف: روزانه 1 تا 2 کپسول با یک لیوان آب همراه غذا مصرف شود.

مشخصات محصول
تعداد در بسته 30 عدد
نوع محفظه قوطی پلاستیکی
کارایی ضد التهاب - آنتی اکسیدان
کشور سازنده ایران
مناسب برای بزرگسالان
هشدار و منع مصرف مطالعات کافی در استفاده از این داروی گیاهی در دوران بارداری و شیردهی موجود نمی باشد.
در صورت وجود هرگونه ضایعه یا زخم‌ گوارشی، قبل از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت کنید.
در بیماران مبتلا به هموفیلی، نارسایی کبد و کلیه، آسم، بیماران دارای ضربان قلب نامنظم و تاکی کاردی با نظر پزشک مصرف شود.
عوارض ناخواسته جدی ناشی از مصرف خوراکی بروملین و کوئرستین گزارش نشده است. افرادی که به آناناس حساسیت دارند با احتیاط مصرف کنند.
در صورت بروز واکنش های آلرژیک و حساسیتی، تهوع، استفراغ و اسهال مصرف این فرآورده قطع گردد.
تداخلات دارویی در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد، ضد التهاب یا آنتی بیوتیک ها قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
با داروهای رقیق کننده خون، ضد انعقادها و ترمبولیتیک‌ ها مصرف نشود.
در صورت مصرف هر گونه دارو بویژه سیکلوسپورین، داروهای فشار خون با داشتن هرگونه شرایط پزشکی خاص به ویژه اختلال عملکرد کلیه قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
از لحاظ تئوری مصرف همزمان کوئرستین و داروهای دیابت ممکن است ریسک کاهش قند خون را افزایش دهند.
بروملین لخته شدن خون را کند می کند، بنابراین اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنید از مصرف آن اجتناب نمایید.
بروملین جذب آنتی بیوتیک هایی مانند تتراسایکلین و داکسی سایکلین، آموکسی سیلین و پنی سیلین را بالا می برد.
بروملین ممکن است اثر داروهای آرام بخش را قوی تر کند، از جمله:
داروهای ضد صرع، مانند فنی توئین (دیلانتین) و اسید والپروئیک باربيتورات ها
بنزودیازپین ها، مانند آلپرازولام و دیازپام
داروهایی برای درمان بی خوابی مانند زولپیدم زالیلون
داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین